Over Ons

Werkplekbeveiliging is een uiterst serieuze zaak.

Onze mensen nemen de verantwoordelijkheid bij de werkzaamheden tussen de rails of in de nabijheid van deze veelgebruikte verkeersaders, en dat kan alleen wanneer onze mensen er zowel psychisch als fysiek tegen opgewassen zijn. Daartoe wordt iedere medewerker periodiek medisch en psychologisch onderzocht. Daardoor wordt het risico dat de medewerker de verantwoordelijkheid van de beveiligingstaken niet aankan, gereduceerd.

Om te leren van fouten die gemaakt zijn in het verleden worden spoorgerelateerde incidenten die plaats gevonden hebben in een frequent gehouden werkoverleg aan alle medewerkers voorgelegd en wordt daar lering uit getrokken. Iedere situatie is anders en door lering te trekken uit eigen, maar ook andermans ervaringen, wordt gestimuleerd dat de kennis en het inzicht van de medewerkers sneller toeneemt dan wanneer ze alleen op eigen ervaringen zouden kunnen terugvallen. Onder het credo: van je eigen fouten leer je het meest, maar wij leren liever van andermans fouten voordat het bij ons zelf fout gaat.

We stimuleren zelfstudie in het vakgebied en bieden daarnaast op alle mogelijke manieren trainingen en workshops aan zodat de kennis van de medewerkers op het gebied van brandpreventie, voorkomen van en inzicht in gevaarlijke situaties en de gevolgen , persoonlijke bescherming van individuele medewerkers, maar ook BHV taken als EHBO en reanimatie op een nog hoger niveau gebracht wordt en daar ook gehandhaafd word.