Veiligheid

Het werken langs het spoor is helaas niet zonder gevaar. Onze mensen stellen de medewerkers langs het spoor in staat hun werk te doen zonder daarbij door een metro of tram te worden aangereden en zonder het risico een elektrische schok te krijgen via de bovenleiding of de derde rail. Alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om de werkplek veilig te doen zijn waarbij voortdurend wordt gecontroleerd of de veiligheidsafspraken met de medewerkers worden nagekomen.